روشنايی خيابان ها و طراحی آن

در بسياری از مراکز شهری بخصوص در مراکزی که افراد به ميزان امنيت بيشتری نسبت به ديگر مراکز احتياج دارند مانند پارک ها، مراکز خريد و ديگر مراکز عمومی بايد از تعداد بيشتری از چراغ های روشنايی در خيابان و مکان های فوق استفاده شود. طراحی اين چراغ ها در سطح شهر به فن آوری طراحی این نوع چراغ ها و وسعت خيابان يا مراکزی که اين چراغ ها در آن نصب می شود بستگی دارد.اگرچه ميزان استفاده بيشتر از اين تمهيدات در شب صورت می گيرد اما از اهمیت ويژه ای برخوردار است.

بطور مثال مواردی که در اين زمينه وجود دارد عبارتند از:

  • چرا روشنايی در سطح شهر اهميت دارد؟
  • روشهای استفاده از روشنايی خيابان ها؟
  • چه تعداد چراغ برای روشنايی در سطح خيابان ها کافی است ؟
  • چه مقدار بايد در بين چراغ ها فاصله باشد؟

اهميت وجود روشنايی در سطح شهر

  • افزايش ايمنی در سطح خيابان ها بخصوص در مراکز پر رفت و آمد
  • راهنمايی جهت ها در سر تقاطع ها، چهارراه ها، پل ها ، ساختمان ها
  • تشخيص هويت و موقعيت محل

چراغانی شهر در بسياری از شهر ها و کشور ها برای جلب بيشتر توجه افراد و برای برگزاری اعياد و مراسم جشن، شهر و درختان آن را چراغانی می کنند که این علاوه بر زيبا سازی شهر به مکان های عمومی نيز روشنايی بيشتری می بخشد.