رویدادها به تفکیک تاریخ

در این پیج تمامی پروژه ها به تفکیک تاریخ آرشیو میگردد و قابل مشاهده است.

december, 2018

01novAll Dayتولید و نصب تجهیزات پارکیپایه چراغ، نیمکت،سطل-قزوین

01decAll Dayتلویزیون قابل حملتهران - کانون پرورش فکری کودکان

01decAll Dayمنطقه آزاد کیشمجموعه بازی کودکان - جزیره کیش

december, 2018

01novAll Day31decتولید و نصب تجهیزات پارکیپایه چراغ، نیمکت،سطل-قزوین

01decAll Dayتلویزیون قابل حملتهران - کانون پرورش فکری کودکان

01decAll Day31منطقه آزاد کیشمجموعه بازی کودکان - جزیره کیش