پایه دوربین ترافیکی – اسلامشهر

3 می, 2023

کارگاه تولیدی برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019

ساخت تنه‌ دکل‌های چند وجهی

16 ژوئن, 2019

پایه ترافیکی – کارگاه

16 ژوئن, 2019

ساخت پایه ترافیکی

16 ژوئن, 2019

پایه ترافیکی – کارگاه

16 ژوئن, 2019