مخزن زباله مکعب – کارگاه

16 ژوئن, 2019

مخزن زباله های تولیدی – کارگاه

16 ژوئن, 2019

مخزن گالوانیزه مکعب – کارگاه

16 ژوئن, 2019

مخزن زباله مکعب – کارگاه

16 ژوئن, 2019

کارگاه تولیدی سپهر صنعت آداک

30 جولای, 2018

کارگاه تولید مخازن سپهر صنعت آداک

30 جولای, 2018