رنگ های تلویزیون شهری

رنگ های تلویزیون شهری – همانطور که احتمالا می دانید، بر روی نمایشگر هزاران ال ای دی وجود دارد. در سه رنگ قرمز ، سبز و آبی که یک گروه را به نام پیکسل تشکیل می دهند. تلویزیون شهری با وضوح بالا شما را به تجسم تصاویر با کیفیت بالاتر و واضح تر رهنمون می سازد. که برای مشتریان بسیار جذابتر خواهد بود. چگونگی محاسبه حداقل فاصله مشاهده بدین صورت است که گام پیکسل را بر دو تقسیم می کنیم. حداقل فاصله دید بدست می اید.

برای مثال دات پیچ 10، دارای 5 متر حداقل فاصله دید می باشد. چگونگی محاسبه حداکثر فاصله مشاهده این گونه است که مساحت صفحه نمایش را محاسبه می کنیم، مثلا یک تلویزیون 24 متر مربعی و سپس در 20 ضرب می کنیم. برای مثال حداکثر فاصله دید این نمایشگر 480 متر می باشد. نکته مهم در فرمول بالا این است که وقتی ذکر می شود در فاصله 10 متری حداقل فاصله دید است، این بدین معنا نیست که در 9 متری و یا در 11 متری تصویر اصلا کیفیت ندارد. بلکه در ان فواصل بهترین کیفیت را براساس گام پیکسل به شما می دهد. بدون شک می توان گفت که رنگ تلویزیون شهری در انتخاب آن بسیار مهم بوده و از جمله بایدها و نبایدها است که نسبت به آن نیز باید توجه ویژه داشت.