برچسب

بایگانی‌های جایگاه فضای سبز - سپهر صنعت آداک

مبلمان شهری

جایگاه و تاثیر فضای سبز در شهرها

فضای سبز در شهرها فضای سبز در شهرها به عنوان ریه‌های تنفسی شهرنشینان بشمار می‌آید و به همین دلیل فقدان آن به معنی عدم وجود سلامت و تندرستی در شهرها محسوب می‌شود. توسعه فضای سبز شهری در جهت…
webmaster
8 مارس, 2016