برچسب

بایگانی‌های فضای سبز خیابانی - سپهر صنعت آداک

مبلمان شهری
8 مارس, 2016

انواع فضاهای سبز

بخش مهم بافت شهری فضاهای سبز را می توان به عنوان بخش مهمی از بافت های شهری و بخشی از خدمات شهری دانست که نمی‌توان آن را جدا از نیازهای عمومی یک جامعه شهری…