برچسب

بایگانی‌های فضای سبز شهری - سپهر صنعت آداک

مبلمان شهری

جایگاه و تاثیر فضای سبز در شهرها

فضای سبز در شهرها فضای سبز در شهرها به عنوان ریه‌های تنفسی شهرنشینان بشمار می‌آید و به همین دلیل فقدان آن به معنی عدم وجود سلامت و تندرستی در شهرها محسوب می‌شود. توسعه فضای سبز شهری در جهت…
webmaster
8 مارس, 2016
مبلمان شهری

فضای سبز عامل جلوگیری از آلودگی

نقش فضای سبز در مقابله با آلودگی ها فضای سبز و جلو گیری از آلودگی هوا، آن هم آلودگی‌های مختلف نظیر آلودگی هوا، آلودگی‌های صوتی، تقلیل دما، افزایش رطوبت نسبی و جذب گرد و غبار می‌شود و یکی…
webmaster
8 مارس, 2016