برج پرچم 60 متری – شرکت زامیاد

10 فوریه, 2024

نصب 3 عدد برج پرچم – پتروشیمی ایلام

15 آوریل, 2023

برج پرچم 40 متری – سایپا یدک

4 آوریل, 2023

سایپا یدک – اسفند 1401

4 آوریل, 2023

برج پرچم سایپا یدک

4 آوریل, 2023

اجرای برج پرچم 40 متری

4 آوریل, 2023