Skip to main content

اعزام کارشناس به محل شما

کاربر و مشتری گرامی، فرم زیر جهت اعزام کارشناسان فنی و یا فروش و سرعت بخشیدن به این امر جهت رفاه شما ایجاد گردیده است.

– بخش های ستاره دار الزامیست و حتما باید تکمیل گردد.

– جهت رفع مشکل احتمالی در روند ثبت نام به اخطار های سیستم توجه فرمایید.

    کارشناسان فنی یا فروش در محل شما حاضر خواهند شد.
  • جهت هماهنگی با شما حتما شماره تماس در دسترس را قید کنید.
  • :
    ساعت اعزام کارشناس را مشخص فرمایید
  • :
    ساعت اعزام کارشناس را مشخص فرمایید
  • کاربر گرامی ارسال کارشناس به محل شما، با توجه به مسافت، دارای هزینه ایاب و ذهاب می باشد.