برج نوری – هیات سوارکاری گنبد

4 آوریل, 2023

برج پرچم 40 متری – سایپا یدک

4 آوریل, 2023

سایپا یدک – اسفند 1401

4 آوریل, 2023

برج پرچم سایپا یدک

4 آوریل, 2023

اجرای برج پرچم 40 متری

4 آوریل, 2023

کارگاه تولید پایه چراغ

15 آگوست, 2021