ایستگاه اتوبوس در فضای شهری

ایستگاه اتوبوس Bus Station مناسب برای تمام سیستم های حمل و نقل درون شهری امری واجب و ضروری می باشد. اما مناسب بودن این ایستگاه ها بسته به نظرات شهروندانی که از آن استفاده می کنند دارد. از دید مدیران شهری که مسئولیت رسیدگی به این موارد را بر عهده دارند یک ایستگاه مناسب، ایستگاهی است که به مراقبت و نگهداری کمتری احتیاج داشته باشد. از دید شهروندان یک ایستگاه خوب باید دارای محیط دید بالا و امکان سوار شدن راحت به اتوبوس را داشته باشد.

 

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس

 

هر دو این نظرات خوب و به جا می باشد، زیرا ساختن ایستگاه هایی که مورد استفاده کمتری دارند، تنها هدر دادن سرمایه و ایجاد مشکل برای مسئولان است. طراحی و ساخت مناسب آن می تواند مدت زمان انتظار برای اتوبوس را لذت بخش کند. برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه نوع ایستگاهی در نقاط مخصوص باید ساخته شود و کسب اطلاعات پیرامون طراحی و نحوه ساخت، مطالب زیر را بررسی می کنیم:

 

  • آیا به ایستگاه اتوبوس نیازی است؟
  • ایستگاه باید در کجا واقع شود؟
  • چگونه طراحی کردن ایستگاه ها
  • چگونگی مدیریت و نگهداری از ایستگاه ها

آیا به ایستگاه اتوبوس نیازی است؟

مکان های بسیاری هستند که به علت نداشتن سایه بان، مکان های تجاری پر رفت و آمد، مکانی که آمد و شد افراد سالمند در آنجا بیشتر است و مکان هایی که آب و هوا اعتدال مناسبی نداشته باشد، برای رفاه شهروندان احتیاج به نصب ایستگاه های اتوبوس درون شهری است.

خواندن مقاله
جایگاه و تاثیر فضای سبز در شهرها

 

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس در زیبایی شهر

محل نصب ایستگاه اتوبوس

بهترین مکان برای قرار دادن ایستگاه در نزدیکی مغازه ها و در نزدیکی تقاطع ها است، که در این صورت باید ۱۰ فوت از مسیر عبور و مرور عقب تر باشد تا ایجاد ترافیک و برخورد با افراد پیاده را نکند و چنانچه ایستگاه از تقاط دور باشد، سایه بان ایستگاه باید ۴۰ فوت از پیاده رو عقب تر باشد تا برای ایستادن اتوبوس مشکلی را ایجاد نکند.

ایستگاه ها همچنین باید در مسیر موازی با پیاده رو ها قرار گیرد تا تداخلی با افرادی که در پیاده روها در حال عبور و مرور هستند، پیدا نکند.طرز قرار گرفتن این ایستگاه ها باید بصورتی باشد که مردم از باد و باران در فصل زمستان و از تابش اشعه خورشید در فصل تابستان محافظت شوند. هرچند این نکته مهم است که ایستگاه دقیقاً باید به سمت خیابان باشد تا به افراد امکان آمد و شد راحت تر را بدهد. کیوسک ها یا دیگر مراکز فروش یا دستفروشی باید در سمت پایین این ایستگاه ها واقع شوند.

 

ایستگاه اتوبوس

رفاه شهروندان در ایستگاه اتوبوس

 

خواندن مقاله
انواع فضاهای سبز

چگونگی طراحی ایستگاه ها

ایستگاه های طراحی شده باید به صورتی باشد که گویای نماد شهری که در آن این ایستگاه قرار دارد بوده و از موادی که منحصر همان شهر است ساخته شود. گاهی ایستگاه های استاندارد تماماً از نوع مشخصی از مواد ساخته و طراحی می شوند. بجز موارد عنوان شده در طراحی این مراکز باید میدان دید، تسهیلات، راحتی و دسترسی آسان به اتوبوس را نیز مد نظر داشت.

 

میدان دید مناسب

میدان دید مناسب مردم را قادر می سازد تا آمدن اتوبوس را ببینند. ایستگاه هایی که از نظر طراحی ضعیف هستند به سبکی طراحی شده اند که برای دیدن رفت و آمد اتوبوس حتماً باید ایستگاه را ترک کرد و به لب پیاده رو آمد.

 

دسترسی آسان

نوع دیگر طراحی باید به صورتی باشد که سوار شدن اتوبوس برای افراد به راحتی صورت گیرد. این مورد یکی از موارد مهم در طراحی ایستگاه های اتوبوس می باشد. زیرا مردم دوست دارند به راحتی به اتوبوس مورد نظر خود برسند.

ایستگاه اتوبوس

زیبایی نمای اتوبوس ها و ایستگاه اتوبوس

 

تسهیلات و راحتی یک ایستکاه اتوبوس

ایستگاه ها باید دارای مکانی برای نشستن مسافرین باشند تا در مواقع بارانی یا هوای نامساعد احساس راحتی کنند.

اطلاعات

مردم به اطلاعاتی در مورد زمان ورود و خروج به ایستگاه نیاز دارند. وجود تابلوهای اطلاع رسانی در ایستگاه ها برای شهروندان و توریست ها بسیار جالب و مفید خواهد بود.

خواندن مقاله
مبلمان شهری

کاربرد ایستگاه اتوبوس در فضای شهری

ایستگاه اتوبوس Bus Station مناسب برای تمام سیستم های حمل و نقل درون شهری امری واجب و ضروری می باشد. اما مناسب بودن این ایستگاه ها بسته به نظرات شهروندانی که از آن استفاده می کنند دارد. از دید مدیران شهری که مسئولیت رسیدگی به این موارد را بر عهده دارند یک ایستگاه مناسب، ایستگاهی است که به مراقبت و نگهداری کمتری احتیاج داشته باشد. از دید شهروندان یک ایستگاه خوب باید دارای محیط دید بالا و امکان سوار شدن راحت به اتوبوس را داشته باشد.

 

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس

هر دو این نظرات خوب و به جا می باشد، زیرا ساختن ایستگاه هایی که مورد استفاده کمتری دارند، تنها هدر دادن سرمایه و ایجاد مشکل برای مسئولان است. طراحی و ساخت مناسب آن می تواند مدت زمان انتظار برای اتوبوس را لذت بخش کند. برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه نوع ایستگاهی در نقاط مخصوص باید ساخته شود و کسب اطلاعات پیرامون طراحی و نحوه ساخت، مطالب زیر را بررسی می کنیم:

 

  • آیا به ایستگاه اتوبوس نیازی است؟
  • ایستگاه باید در کجا واقع شود؟
  • چگونه طراحی کردن ایستگاه ها
  • چگونگی مدیریت و نگهداری از ایستگاه ها

آیا به ایستگاه اتوبوس نیازی است؟

مکان های بسیاری هستند که به علت نداشتن سایه بان، مکان های تجاری پر رفت و آمد، مکانی که آمد و شد افراد سالمند در آنجا بیشتر است و مکان هایی که آب و هوا اعتدال مناسبی نداشته باشد، برای رفاه شهروندان احتیاج به نصب ایستگاه های اتوبوس درون شهری است.

خواندن مقاله
همه چیز درباره led

 

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس در زیبایی شهر

ایستگاه باید در کجا واقع شود؟

بهترین مکان برای قرار دادن ایستگاه در نزدیکی مغازه ها و در نزدیکی تقاطع ها است، که در این صورت باید ۱۰ فوت از مسیر عبور و مرور عقب تر باشد تا ایجاد ترافیک و برخورد با افراد پیاده را نکند و چنانچه ایستگاه از تقاط دور باشد، سایه بان ایستگاه باید ۴۰ فوت از پیاده رو عقب تر باشد تا برای ایستادن اتوبوس مشکلی را ایجاد نکند.

ایستگاه ها همچنین باید در مسیر موازی با پیاده رو ها قرار گیرد تا تداخلی با افرادی که در پیاده روها در حال عبور و مرور هستند، پیدا نکند.طرز قرار گرفتن این ایستگاه ها باید بصورتی باشد که مردم از باد و باران در فصل زمستان و از تابش اشعه خورشید در فصل تابستان محافظت شوند. هرچند این نکته مهم است که ایستگاه دقیقاً باید به سمت خیابان باشد تا به افراد امکان آمد و شد راحت تر را بدهد. کیوسک ها یا دیگر مراکز فروش یا دستفروشی باید در سمت پایین این ایستگاه ها واقع شوند.

 

ایستگاه اتوبوس

رفاه شهروندان در ایستگاه اتوبوس

 

خواندن مقاله
فضای سبز عامل جلوگیری از آلودگی

طراحی

ایستگاه های طراحی شده باید به صورتی باشد که گویای نماد شهری که در آن این ایستگاه قرار دارد بوده و از موادی که منحصر همان شهر است ساخته شود. گاهی ایستگاه های استاندارد تماماً از نوع مشخصی از مواد ساخته و طراحی می شوند. بجز موارد عنوان شده در طراحی این مراکز باید میدان دید، تسهیلات، راحتی و دسترسی آسان به اتوبوس را نیز مد نظر داشت.

 

میدان دید مناسب

میدان دید مناسب مردم را قادر می سازد تا آمدن اتوبوس را ببینند. ایستگاه هایی که از نظر طراحی ضعیف هستند به سبکی طراحی شده اند که برای دیدن رفت و آمد اتوبوس حتماً باید ایستگاه را ترک کرد و به لب پیاده رو آمد.

 

دسترسی آسان

نوع دیگر طراحی باید به صورتی باشد که سوار شدن اتوبوس برای افراد به راحتی صورت گیرد. این مورد یکی از موارد مهم در طراحی ایستگاه های اتوبوس می باشد. زیرا مردم دوست دارند به راحتی به اتوبوس مورد نظر خود برسند.

ایستگاه اتوبوس

زیبایی نمای اتوبوس ها و ایستگاه اتوبوس

 

تسهیلات و راحتی

ایستگاه ها باید دارای مکانی برای نشستن مسافرین باشند تا در مواقع بارانی یا هوای نامساعد احساس راحتی کنند.

 

اطلاعات

مردم به اطلاعاتی در مورد زمان ورود و خروج به ایستگاه نیاز دارند. وجود تابلوهای اطلاع رسانی در ایستگاه ها برای شهروندان و توریست ها بسیار جالب و مفید خواهد بود.

webmaster

webmaster

مدیریت سایت و پشتیبان فنی شرکت مهندسی سپهر صنعت آداک از سال 1394 تا کنون.

دیدگاه خود را ثبت کنید