ایستگاه اتوبوس

یکی از اجزای مبلمان شهری ایستگاه اتوبوس است که فضایی مشخص در معابر است که برای توقف کوتاه مدت اتوبوس به منظور پیاده و سوار کردن مسافران طراحی و اختصاص داده می شود. ایستگاه های اتوبوس ممکن است مسقف، دارای صندلی، نقشه، بلندگو، نمایشگر و نیز دیواره های شیشه ای باشند اما معمولاً در مسیرهای کم تردد تنها شامل یک علامت ایستگاه اتوبوس هستند. ایستگاه های اتوبوس ممکن است محدود به یک خط اتوبوس رانی باشند و یا محل توقف و تعویض اتوبوس برای چند خط مختلط باشند. گاه ایستگاه های اتوبوس در کنار هم و در قالب یک پایانه یا محل تعویض خط قرار می گیرند .