Skip to main content

قانون حفظ-گسترش فضای سبز

توسط 8 مارس, 2016سپتامبر 2nd, 2021مبلمان شهری6 دقیقه - زمان مطالعه

قوانین حاکم بر فضای شهری

قانون حفظ-گسترش فضای سبز – قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ-گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب. در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 14 اسفندماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مواد (1) و (4) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. در تاریخ 20 تیرماه 1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق تشخیص داده شد. طی نامه شماره 22903/254 مورخ 1388/05/13 مجلس شورای اسلامی جهت اجرا، به دولت ابلاغ گردید:

ماده 1

قانون حفظ-گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستان ها، باغ ها و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آئین نامه مربوطه با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد.

تبصره 1

اصلاح و واکاری باغ ها در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست. طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.

تبصره 2

مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. در صورتی که بر خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استان ها ارسال می گردد. شهرداری چیستو چه وظایفی بر عهده دارد؟

فضای سبز شهر تهران

فضای سبز شهر تهران

ماده 2

شهرداری ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه ای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محل های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر پنج سال یکبار قابل تجدید و سند اجرای این قانون می باشد.

تبصره 1

شهرداری ها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک ها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک کوبی کنند.

ماده 3

مأموران شهرداری ها بر حسب مورد می توانند برای تنظیم با تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل های مشمول این قانون شوند.

ماده 4

از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظیم و ابلاغ شده باشدیا نه، قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.

تبصره 1

تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایرمقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل با هر مساحت بدون کسب اجازه و طبق مقررات این قانون ممنوع است.

تبصره 2

در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداری ها صادر می شود تعداد درختانی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات های مقرر در این قانون خواهد شد.

تبصره 3

مالکین باغ ها و محل هایی که به صورت باغ شناخته می شوند مکلفند به ازای درختانی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می شود به تعداد معادل 2 برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.

فضای سبز شهر تهران

فضای سبز شهر تهران

ماده 5

ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره برداری از نهالستان ها و قلمستان ها و باغ ها و موارد دیگر دارد به موجب آیین نامه های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.

ماده 6

هر کس درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ-گسترش فضای سبز را عالما و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد. علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از 1 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از 30 اصله باشد به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1

در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود. این زمین به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.

ماده 7

ماموران شهرداری با وظایف ضابطین دادگستری آشنایی دارند. پس گزارش ماموران شهرداری، به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.

ماده 8

اگر خلاف حقیقت نسبت به کسی گزارش خلاف واقع بدهد به حبس حنجه ای تا سه سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدید تری پیش بینی شده باشد. در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده 6 در این مورد نیز لازم الرعایه است.

طراحی مبلمان شهری بر اساس فضای سبز شهری از جمله مواردی است که این روزها در دستور کار شهرداری های مختلف جهان قرار دارد. با حفظ قانون حفظ-گسترش فضای سبز، می توان چهره زیبا به شهر بخشید. در کنار این نوع طراحی می توان از طراحی های مدرن هم استفاده کرد.

 

محصولات برتر سپهر صنعت آداک:

# تلویزیون شهری , پروژکتور led , برج نوری , مجموعه بازی کودکان , مخزن زباله , ست ورزشی , برج پرچم

4.3 / 5 - (11 امتیاز)

دیدگاه خود را ثبت کنید